HEM        FEST        BRÖLLOP        KONFERENS & MÖTE        OM LOKALEN         BOKA        KONTAKT

Bokningsförfrågan

Om lokalen

Välkommen att ha fest, bröllop, möten och konferenser hos oss på Pipbruket. Charmiga och rustika lokaler i ljusa färger med perfekt läge vid Hornstull på Södermalm. På övre plan finns en trevlig foajé med garderob samt toaletter. På nedervåningen finns gott om plats att äta, dansa och konferera, det finns även en bar.
Du hyr alltid hela Pipbruket med exklusivitet.

Pipbruket är perfekt för grupper mellan 30 och 150 personer. Vår härliga lokal rymmer upp till 150 gäster vid mingel. Vid sittande bord kan vi ta in 110 gäster, alla sitter i samma rum. 

Det finns tre toaletter, varav en herrtoalett.

Det finns wifi i hela lokalen.

Utöver lokalen kan vi ordna alla typer av förtäring tillagade i vårt stora kök i Årsta Partihallar.

Prislista 2023

Lokalen Pipbruket på Varvsgatan 14 uthyres i enlighet med nedan angivna priser avseende fester och event.

Vårt bas-paket består av lokalen utan extra tjänster, produkter och service.
Vi har dock en person som är på plats men som ej ingår som resurs till beställaren.

Söndag tom torsdag dag: 09.00 – 17.00  4000 sek
Söndag tom tisdag och torsdag kväll: 18.00 – 24.00  6000 sek
Onsdag kväll: 18.00 – 24.00  8000 sek
Fredag kväll: 18.00 – 24.00  18000 sek
Lördag * 18.00 – 24.00:  18000 sek
Förlängning nattetid debiteras 1000 kr/timme max till 02:00

Exempel på extra tjänster
Städning: från: 2500 sek
Om olyckan varit framme – extra städ: från 1000 sek
Garderob (bevakad): 2500 sek
Vakt: 2500 sek
Serveringspersonal: 2500 sek
Bartender: 2500 sek
Åtkomst av lokal dagen efter:** 1000 sek
Utsmyckningspaket
Discjokey: från 4000 sek
Sophantering: 1000 sek
Straffstäd: 3000 sek
Foto/videograf: från 2000 sek
Värdinna: 2500 sek
Uppdukning: 3000 sek
Hyra porslinmingel: 7 sek/uppsättning
Hyra porslinmiddag: 12 sek/uppsättning
Soundcheck: 1600 sek

För Catering se meny-pris från Stockholm Catering

*Om lokalen behöver disponeras tidigare (tidigast från kl.12.00) under dagen uttas en avgift om 500.00/timme.
** Gäller åtkomst mellan 09.00 – 12.00.

Specialprodukter och tjänster
För speciella behov om musik, ljus, projektorer, anpassning av lokalen eller andra önskemål är det bara att fråga. Vi ser igenom behovet tillsammans varefter vi tar fram en offert.

Samtliga angivna priser inklusive moms.

 

Bokningsregler

1. Definitioner
Ett arrangemang är när lokalen tillhandahålls med eller utan förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och
festvåningsbeställning.
Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen, inklusive priset för särskilt beställda tjänster och produkter som definierats i bilaga.

2. Beställning
Beställning kan ske muntligt eller skriftligt via mail bokning@umbraevent.se. Umbra Event AB ska bekräfta mottagandet av en beställning via email med angivande av pris.
Minimum åldersgräns för bokning är 23 år.
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader.
Uteblir deltagare från beställt arrangemang medför detta inte rätt till nedsättning av priset.
Betalningsvillkor andra än de nedan i punkt 5 ska definieras i bilaga till offert och beställning.

3. Särskilda önskemål och krav
Har beställaren särskilda önskemål ska dessa definieras i bilaga vid offert och orderbekräftelse.
Har beställaren önskemål eller krav om särskilda säkerhetsarrangemang ska dessa definieras i bilaga vid offert och orderbekräftelse.

4. Prisjustering
Om prisjustering ska tillämpas ska detta anges i bilaga vid offert och beställning.

5. Betalningsvillkor
Betalning ska ske mot faktura inom 10 dagar.
Om förskottsbetalning ska begäras ska detta definieras i bilaga vid offert och orderbekräftelse. Faktureringsavgift tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras om diskonto plus 8 %.

6. Lokalen
Lokalen upplåts i befintligt skick om ej annat definierats i bilaga. I hyran ingår inte tillgång till personalutrymmen och
förråd. Beställaren ska hålla god ordning inom och utom lokalen.
Rökning är ej tillåtet inomhus ej heller på trottoaren utanför ingången till lokalen. Droger i lokalen får ej förekomma.
Musik får ej spelas efter kl 01.00 och beställaren ska beakta rimlig ljudnivå. Levande musik är ej tillåtet.
Husdjur är ej tillåtna i lokalen.
Städning utförs av beställare enligt instruktion om inget annat överenskommits och definierats i bilaga vid offert och
orderbekräftelse.

7. Åverkan
Beställaren svarar för skador på grund av åverkan på lokalens interiör och inventarier, samt på fastighetens exteriör. Eventuella skador ska senast dagen efter upplåtelsetillfället rapporteras till Umbra Event AB.

8. Lagar och förordningar
Vid förtäring och/eller försäljning av alkohol ansvarar beställaren för att gällande lagar och förordningar efterlevs.
Beställaren ska tillse att det inte uppstår risk för olägenhet eller skada, av miljö eller människor.
Beställaren ska beakta de säkerhetsföreskrifter för brand och utrymning som finns uppsatta i lokalen.
Beställaren får ej överträda det maximala antal personer om 150 st som samtidigt får vistas i lokalen.
Svensk rätt ska tillämpas på avtalet och tvist ska avgöras enligt svensk rättsordning och svensk domstol.

9. Värdefull egendom
Om beställaren vill ta med sig egendom och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, ska ska detta definieras i särskild bilaga vid offert och orderbekräftelse samt att beställaren ska anses ha godkänt rådande förhållande och därmed ha godkänt att Umbra Event AB ej kan hållas ansvarig för skada eller stöld.

10. Avbeställning
Om beställaren vill avbeställa arrangemanget ska Umbra Event AB ha möjlighet till ersättning.
Avbeställningsvillkoren ska definieras i en bilaga vid offert och orderbekräftelse.

11. Hävning av avtalet
Vid strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig, liknande krigstillstånd eller väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Umbra Event AB´s kontroll, så berättigar det Umbra Event AB att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

12. Skadestånd
Om Umbra Event AB, i sin egenskap av uthyrare, blir skadeståndsskyldig för skada på person eller egendom och skadan beror på vårdslöshet eller försummelse från Beställarens sida, ska Beställaren hålla Umbra Event AB skadelös.

 

 

PIPBRUKET Fest & Möte    Varvsgatan 14    Stockholm    kontakt@pipbruket.se 
Kontakta oss via mail så ringer vi upp dig om du önskar!